• Posted on
  • Posted in Advice

Informacja dot. wystawiania skierowań na badania laboratoryjne pacjentom objętym leczeniem specjalistycznym

„ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

§ 12.

6.

W przypadku gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. (…)

7.

W przypadku skierowania pacjenta do szpitala,  w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.”

Oznacza to, iż lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie przepisują skierowań na badania wystawione przez lekarzy specjalistów z innych placówek.

Previous Article
Next Article
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
Skip to content