Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie funkcjonuje od 01.01.2000 roku. Organem założycielskim SP ZOZ  jest Rada Gminy Cegłów w Cegłowie. Celem działania Przychodni Opieki Zdrowotnej, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Prowadzenie działalności oparte jest w głównej mierze o środki pochodzące z Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym Przychodnia  podpisała umowy na wykonywanie usług medycznych.

Struktura Przychodni:
Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ )

 • gabinet internistyczny
 • gabinet pediatryczny
 • gabinet stomatologiczny
 • gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej
 • gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej
 • gabinet zabiegowy
 • punkt szczepień
 • gabinet pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
  (znajduje się w budynku ZS w Cegłowie ul. Poprzeczna 27).
 • punkt pobrań badań laboratoryjnych (poniedziałki i czwartki w godz 7:30 – 9:30)
Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
Skip to content