Informacja dot. szczepień p/HPV

  • Posted on
  • Posted in Advice

1. Spotkaniem informacyjnym w miniony piątek rozpoczęliśmy realizację przyjętego przez Radę Gminy Cegłów Programu Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Gminy Cegłów na lata 2022-2024”. Serdecznie dziękuję Ordynatorowi Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim dr Markowi Florczakowi za przedstawienie zebranym mamom nie tylko tematyki bezpośrednio związanej z zakażeniami HPV ale również informacji dot. bieżącego funkcjonowania Poradni Gin-Położniczej w Mińsku Mazowieckim.
2. Szczepienia przeciwko HPV dziewcząt ur. 2008-2009 zamieszkałych na terenie gminy Cegłów przeprowadzi SP ZOZ w Cegłowie.
3 Szczepienia zostaną wykonane szczepionką Gardasil 9, w schemacie dwudawkowym tj. pierwsza dawka na początku czerwca br., druga dawka za pół roku, czyli na początku grudnia br.
4. Rodzice/opiekunowie dziewcząt, którzy chcą zaszczepić swoje córki, prosimy o wypełnienie „Formularz zgody na szczepienie przeciwko wirusowi HPV”, druk do pobrania w Rejestracji Przychodni w Cegłowie. Na wypełnione formularze czekamy do 31 maja 2022r. wówczas, zgodnie z ilością zgłoszeń zamówimy odpowiednią ilość szczepionki.
5. Rodzice dziewcząt/chłopców, których nie obejmuje program – jeśli chcą zaszczepić swoje dzieci mogą to zrobić w trybie komercyjnym. Koszt szczepionki 338,04/dawkę (koszt zakupu szczepionki przez Przychodnię w hurtowni), również składają wypełniony ” Formularz zgody na szczepienie przeciwko wirusowi HPV” – druk do pobrania w Rejestracji Przychodni w Cegłowie oraz jednocześnie wnoszą opłatę za szczepionkę.
6. Dla osób nie będących pacjentami naszej Przychodni (np. spoza terenu gminy Cegłów) – koszt szczepionki tj. 338,04/dawkę +100zł. za kwalifikację lekarską przed szczepieniem i wykonanie szczepienia.

KORDIAN 2020

  • Posted on
  • Posted in Advice
Przychodnia w Cegłowie nawiązała współpracę z Narodowym Instytutem Kardiologii w Aninie i rozpoczyna realizację projektu ” Sercu na Ratunek – Program KORDIAN 2020″. Jest to program profilaktyczny skierowany do pacjentów pow. 18 r.ż. aktywnych zawodowo z podejrzeniem podwyższonego ryzyka chorób sercowo – naczyniowych, zwłaszcza nadciśnienia tętniczego i podwyższonym poziomem LDL. Pacjenci, którzy mogą być włączeni do programu, w ciągu ostatnich pięciu lat:
– nie leczą się na chorobę układu sercowo naczyniowego,
– nie korzystali z programu CHUK.
         Dla pacjentów zaplanowano:
A. wizyta lekarska kwalifikacyjna ( kwalifikacja do programu i skierowanie na badania diagnostyczne),
B wykonanie badań tj. laboratoryjne +EKG,
C. wizyta lekarska konsultacyjna (ocena wyników badań, decyzja co dalej) – jeśli ryzyko chorób sercowo – naczyniowych lekarz oceni jako wysokie, to pacjent zostanie objęty aktywną profilaktyką,
D. aktywna profilaktyka – porady dietetyka oraz aktywność fizyczna (realizacja na terenie hali sportowej w Cegłowie, najprawdopodobniej w soboty – łącznie 6 godz.),
E. wizyta lekarska końcowa,
          oraz dodatkowo jeżeli będzie taka potrzeba:
F. porada specjalistyczna kardiologiczna w NIK w Aninie
G. badanie genetyczne pacjenta w NIK w Aninie
H. badanie genetyczne rodziny pacjenta w NIK w Aninie.
Więcej o programie można dowiedzieć się:  https://programkordian.pl/
Osoby, które chcą wziąć udział w programie prosimy o kontakt z Przychodnią w Cegłowie – 25 7570122.
  • Posted on
  • Posted in Advice

Informacja dot. wystawiania skierowań na badania laboratoryjne pacjentom objętym leczeniem specjalistycznym

„ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

§ 12.

6.

W przypadku gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. (…)

7.

W przypadku skierowania pacjenta do szpitala,  w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.”

Oznacza to, iż lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie przepisują skierowań na badania wystawione przez lekarzy specjalistów z innych placówek.

  • Posted on
  • Posted in Advice

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim Informuje:

Czy wiesz, że dzieci chorują na grypę trzy razy częściej niż dorośli i są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby, ale także na rozwój powikłań pogrypowych m.in. zapalenia ucha, płuc, zatok. Pamiętaj! Skuteczność szczepienia przeciw grypie u dzieci to 60-90%. Szczepienie nie musi kojarzyć się dziecku z lękiem przed ukłuciem, na rynku dostępne są donosowe szczepionki przeciw grypie.
Warto także dodać, że Rada Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy proponuje nowy model ścieżki pacjenta. Ma on na celu zmniejszenie liczny działań, jakie pacjent musi zrealizować od podjęcie decyzji o szczepieniu do jego wykonania. Proponowane są m.in. następujące zmiany:
wprowadzenie powszechnego systemu skierowań na szczepienia grup ryzyka oraz uchodźców
prowadzenie szczepień w placówkach opiekuńczo-wychowawczych np. szkołach
umożliwienie wykonywania szczepień w aptekach ogólnodostępnych.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP
Skip to content